Vrh V14 - zakrslý teddy

Vrh V14 - zakrslý teddy

Kokoska z Nyangy ( Ztd ) + Flash z Nyangy ( Ztd )

 

V14 - 1