Vrh T12 - zakrslý bílopesíkatý modrý

Vrh T12 - zakrslý bílopesíkatý modrý

Orionka z Nyangy ( Ztd ) + Pluto ( Ztd )

 

T12 - 1

T12 - 2