Vrh D11 - zakrslý bílopesíkatý

Vrh D11 - zakrslý bílopesíkatý

Jasmínka z Nyangy ( Ztd ) + Alwin od Barunky ( Ztd )

 

D11 - 1

D11 - 2