Vrh C16 - zakrslý bílopesíkatý

Vrh C16 - zakrslý bílopesíkatý

Chanel z Nyangy ( Zbíč ) + Pluto ( Zbím )

 

C16 - 1

C16 - 2